MSES

Cíle Moravskoslezského elektrotechnického svazu

Tímto Vás chceme informovat o zájmové organizaci Moravskoslezský elektrotechnický svaz, z. s. (dále jen MSES) se sídlem v Ostravě.

Svaz byl založen v roce 1995. MSES působí v České republice, zejména na území Moravy a Slezska. Je dobrovolnou zájmovou organizací, která se hlásí k odkazu Elektrotechnického svazu Československého, který byl založen v roce 1919 panem prof. Vladimírem Listem. Náš svaz sleduje a podporuje aktivity v elektrotechnickém oboru a hájí zájmy elektrotechniků i elektrotechnických firem. Vrcholovým orgánem svazu je představenstvo, které je voleno kongresem svazu na dvouleté období.

Sdružujeme všechny odborníky v elektrotechnických profesích včetně projektantů a revizních techniků. V současné době je ve svazu sdruženo 3600 elektrikářů, elektrotechniků, projektantů elektro a revizních techniků elektro. Tito odborníci se vyvozují z velkých organizací hutnických, strojírenských, hornických, chemického průmyslů, soukromých firem atd. Svaz sdružuje také učitelé elektrotechnických škol středních i vysokých.

V představenstvu svazu jsou zastoupení reprezentanti jednotlivých odvětví a profesí v oboru elektro. MSES je kolektivním členem KHK v Ostravě kde je veden jako sekce elektrotechniky.

Moravskoslezský elektrotechnický svaz, z. s. je členěn do všech oblasti elektrotechniky. Jednotlivé oblasti vedou přední odbornici. Poukazujeme na to, že elektrická energie slouží lidem ale zároveň je velkým nepřítelem člověka. V poslední době dochází ke značným legislativním změnám z titulu bezpečnosti a ochrany osob, majetku a zvířat. Také dochází ke změnám zákonů, které upravují podmínky práce na elektrickém zařízení. Při těchto rychlých změnách někteří jedinci a organizace nedodržují platná nařízení a opatření v oboru elektrotechniky a ostatních oborů. Tento stav snižuje bezpečnost při používání elektrické energie.

Moravskoslezský elektrotechnický svaz mezi jinými prostřednictvím svých vysoce kvalifikovaných odborníků dbá na dodržování zákonů, nařízení vlády a orgánů statní odborného dozoru. Tuto činnost garantujeme i při udělování kvalifikaci pro práci na elektrickém zařízení, zpracovávání projektů elektro a provádění revizí elektrických zařízení. Provádíme také školení a přeškolování pracovníků.

Jako nekomerční zájmová organizace máme ve svém statutu,  jmenování pilotních organizací příslušného technického či vzdělávacího směru v elektrotechnice. Statut pilotní organizace může získat fyzická či právnická osoba, která vyhoví přísným kvalitativním podmínkám svazu pro příslušnou činnost. Díky těmto prioritám MSES v Ostravě chceme Vám nabídnout bezúplatně pomoc při hledání odborníků v oboru elektro pro příslušnou činnost.

 

Ing. Mečislav Hudeczek, Ph.D.
Předseda představenstva MSES